Kurumsal Kimlik Ve Getirdikleri

Kurumsal Kimlik Ve Getirdikleri

Kurumsal kimlik ve onun işletmeye getirdiği çeşitli sorumluluklar vardır. Yaratılan ve yaratılması arzulanan değerlerin tam anlamıyla korunması konusunda istikrarlı bir davranış kalıpları içerisinde davranması gerekir. İşletmenin değerlerinin korunması gerekir. Kurumsal kimliğiniz dışarıya verilen bir imajdır ve bunu tam anlamıyla korumanız gerekir.

Kurumsal Kimlik Nedir?

Kurumsal kimlik kavramı belirli aşamalar ve süreçler sonunda özel olarak yaratılan markaların ve işletmelerin genel anlayışını, ilgili iş kolundaki tavrını bir bütün olarak tanımlar. Özellikle çeşitli görsel öğeler yardımıyla kurumsal kimlik çalışması sonucu yaratılan bütün öğelerin markanın müşterileri başta olmak üzere genel olarak dış dünya ile bir bağıntı oluşması konusunda öncelikli araçlardır diyebiliriz.

Bu nedenlerden ötürü de markaların ürün ya da hizmetlerinin desteklenmesi, yaratılmak istenen algıya doğrudan hizmet etmesi gerekmektedir. Bu yüzden görsel araçlar kurumsal kimlik oluşum sürecinde önemlidir.

Kurum İçi Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimliğinizin işletmenizin bir sonuçsal yönü olsa da bu sonucun birtakım yenilikleri beraberinde getirdiği de yadsınamaz. Kurumsal kimliğinizin dış dünyaya doğru olarak yansıtılması için özellikle kurum içi oluşacak kurumsal kimliğinizin tam anlamıyla kabul görmesi gerekmektedir.

Kurum içi kurumsal kimliğinizin işletme içerisinde kullanılan materyaller üzerindeki görsel baskıları sayesinde kurumsal kimliğiniz firma içerisinde benimsenecek ve bu sayede çeşitli kazanımlar elde edeceksiniz.

Sizin İçin Kurumsal Kimlik Tasarımı

Bir markanın özel olarak ilk gereksinim duyacağı şey aslında bir kimliktir. İnsanlar gibi işletmelerin de bir kimliği olması gereklidir. Markanın bütün değerlerini yansıtan kurumsal kimlik tasarımı bu aşamada önemli bir yer edinmelidir. Müşterilerin ilk gördükleri anda etkilendikleri kolay hatırlanan, akılda kalan ve etkileyici tasarımlar kurumsal kimlik getirileri arasında yer alır.

Ted Ajans’ta Kurumsal Kimlik Oluşturma Aşamaları

Ted Ajans kurumsal kimlik oluşturma aşamalarını beş ana aşamada gerçekleştirir. Tasarım sürecine başlamadan önce bütün verileri toplar İkinci aşama ise bunları firmanın değerlerine ve günümüze uygun hale getirme aşamasıdır.

Üçüncü aşama ise sunum aşaması olmaktadır. Bu aşamada ön bitim aşaması olup çeşitli sunumlar yapılır. Dördüncü aşamada ise düzeltmeler yapılarak beşinci aşamaya geçilir. Burada proje son haliyle onaylanır.

Kurumsal Kimlik Çalışmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kurumsal kimliğin işletmeye karşı getirdiği sorumluklar düşünüldüğünde belirli başlı unsurlara dikkat edilmelidir. Oluşturulan kimlik işletmenin gerekliliklerine yeteri kadar uygun olup olmadığı en ince ayrıntısına kadar hesaplanmalıdır. İşletmenin değerlerine, ürettiği ürün ve hizmetlere uygunluk kontrolü yapılır.

Kurumsal Kimliği Belirleyen Unsurlar

Kurumsal kimliği belirleyen unsurlar vardır. Kurumsal kimliğin getirdiği ve işletmelere yüklediği sorumluluklar bu aşamada doğar. İşletmenin sahip olduğu bütün soyut ve somut değerler, vizyonsal ve misyonsal özellikleri, amaçları, hedefleri temel belirleyici unsurlardır.

Kurumsal Kimlik Oluşturmanın Faydaları

Kurumsal kimlik oluşturmanın en temel faydası piyasa içerisinde işletmenizin sağlam bir yer edinmesi, geniş kitlelerce tanınmasıdır. Bu sayede güven ve prestij kazanarak piyasada sağlam bir yer edinir. Kurumsal bir firma izlenimi verildiği takdirde üretilen mal ve hizmetler daha kolay dikkat çeker.

Başarılı Bir Kurumsal Kimlik Oluşturmak İçin Neler Yapıyoruz?

Başarılı bir kurumsal kimliğin oluşum sürecinde ilk olarak şirketin bütün değerleri hakkında gerekli analizlerin yapılması ve geleceğe yönelik amaç ile hedefleri doğrultusunda oluşturulan fikirler birer proje haline getirilerek çeşitli logo, amblem ve slogan tasarımları gerçekleştirilir.

Bunları işletmeye uygun değerler haline getirirken belirli eleştirel kavramlar süzgecinden geçirilmesi işletmenin sorumluluk tanımına uygun bir hal almasına imkân sağlar. Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde işletmelere son derece önemli kazanımların yanı sıra güçlü sorumluluklar da yükler.

https://www.tedajans.com/kurumsal-kimlik hakkında bilgi için hemen tıklayın.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.